Mødedato: 29-11-2000

Ikke-indgrebserklæring til Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd

Resumé

Styrelsen har i medfør af konkurrencelovens § 9 erklæret, at de af Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd (FSO) anmeldte vedtægter, vedtægter for FSO’s reklamationsnævn og vedtægter for foreningen Fugebranchens Garantiordning ikke falder ind under forbudet i § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen har ligeledes udstedt en tilsvarende erklæring i medfør af lovens § 11, stk. 5.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Fuge

Samhandeler

Ikke angivet