Mødedato: 25-08-1999

Ikke-indgrebserklæring til AC’s forlagsaftale

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte en negativat-test efter konkurrencelovens § 9 til en forlagsaf-tale, der var indgået mellem AC’s Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt arbejde og Den Danske Forlæggerforening. Konkurrencestyrel-sen fandt ikke, at aftalen – efter de forhold som styrelsen havde kendskab til – faldt ind under forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Forlagsaftale

Samhandeler

Ikke angivet