Mødedato: 30-05-2001

Ikke-indgrebserklæring for forpagtningsaftale mellem og Cerealia Danmark og De Danske Brødfabrikker

Resumé

Konkurrencestyrelsen har den 21. maj 2001 meddelt parterne, at man på det foreliggende grundlag ikke finder, at den anmeldte forpagtningsaftale mellem Cerealia Danmark og De Danske Brødfa-brikker (FDB) om Odense Mølle er i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1. Styrelsen kan derfor meddele parterne en ikke-indgrebserklæring jf. konkurrencelovens § 9. Aftalen er anmeldt før den 1. juli 1998 og er derfor omfattet af overgangsbestemmelsen i konkurrencelovens § 27, stk. 4. Afta-len er derfor i perioden frem til afgørelsen ikke omfattet af lovens forbud mod konkurrencebegræn-sende aftaler. Aftalen er indgået mellem to af markedets største aktører. Aftalen om bortforpagtning af den FDB-ejede Odense Mølle blev indgået i 1993 i forbindelse med salget af FDB’s øvrige møl-ler til Cerealia (dengang HavneMøllerne). Aftalen er siden forlænget flere gange. Den nuværende aftale udløber den 31. august 2001.Parterne har oplyst, at forpagtningsaftalen skal ændres set i lyset af den nye situation der er opstået i forbindelse med FDB’s salg af De Danske Brødfabrikker til Schulstad i 2000.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Brancher

Bageri

Samhandeler

Ikke angivet