Mødedato: 20-12-2000

Ikke indgrebs erklæring til Swedane Fertilizer

Resumé

Styrelsen meddelte en aftale om oprettelse af Swedane Fertilizer A/S (SF) mellem Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) og Svenske Lantmännen Riksförbund (SLR) en ikke indgrebs erklæring i medfør af konkurrencelovens § 9. Ved aftalen havde DLG og SLR i ligeligt ejerskab (50/50) etableret SF med det formål at foretage indkøb af gødning til parternes forbrug. I aftalen var indeholdt et forbud mod at indkøbe gødning udenom SF. Styrelsen fandt, at aftalen ikke umiddelbart begrænsede tredjemands handlefrihed, idet tredjemand var henholdsvis aftagere og andre indkøbsselskaber på det danske marked. SLR var efter styrelsens oplysninger hverken aktuel eller potentiel konkurrent på det danske marked, hvorfor aftalen ikke var omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Grovvare

Samhandeler

Ikke angivet