Mødedato: 16-06-2004

Ikke grundlag for indgreb mod prisdumping i sager om annoncepriser i lokalaviser

Resumé

I foråret 2003 modtog styrelsen klager fra to mindre lokalaviser i hhv. Rødovre- og Vanløse-området over, at konkurrerende lokalaviser i samme områder dumpede priserne på annoncer. Begge de indklagede lokalaviser var ejet af Berlingske Lokalaviser A/S. For at vurdere, hvorvidt der var hold i klagerne, indhentede Konkurrencestyrelsen oplysninger fra Berlingske Lokalaviser omkring de to lokalavisers priser og omkostninger. De indsendte oplysninger viste umiddelbart, at lokalavisernes annoncepriser samlet set opnåede dækning for de variable omkostninger. Styrelsen foretog derfor ikke yderligere undersøgelser i de to sager og afviste klagerne med henvisning til § 14.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Predatory pricing

Brancher

Annoncering

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet