Mødedato: 11-07-2019

Ikast Betonvarefabriks erhvervelse af enekontrol over Wewers Beton A/S

Resumé

Transaktionen indebar, at A/S Ikast Betonvarefabrik erhvervede enekontrol over Wewers Beton A/S. Hidtil havde Wewers Beton A/S været fælleskontrolleret med Wewers A/S som medejer. Transaktionen omfattede desuden, at Ikast Betonvarefabriks erhvervede enekontrol over Farum Betonindustri A/S. Det sidste var gennemført i 2018, men denne transaktion var ikke i sig selv anmeldelsespligtig. Da de to transkationer gennemføres indenfor 2 år anses de dog som en transaktion, jf. konkurrencelovens § 12, stk. 3. A/S Ikast Betonvarefabrik er aktiv inden for produktion og salg af færdigblandet beton og hertil knyttede transport- og serviceydelser, herunder pumpning af beton og ophejsning af tagsten samt produktion og salg af betontilslagsmaterialer. Wewers Beton A/S er aktiv inden for produktion og salg af færdigblandet beton og hertil knyttede transport- og serviceydelser, herunder pumpning af beton. Farum Betonindustri A/S er aktiv inden for produktion og salg af præfabrikerede betonprodukter, herunder belægningssten, fliser og kantsten og inden for salg af natursten, herunder belægning af granit, pigsten, skiffer og sandsten. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant