Mødedato: 29-08-2001

I/S Danske Filmproducenter

Resumé

På baggrund af anmeldelse af en interessenskabskontrakt samt standardvilkår for de filmoverenskomster, der indgås med interessentskabet, meddelte Konkurrencestyrelsen en ikke-indgrebserklæring til interessenskabskontrakten efter KL § 9. Begrundelsen herfor, var begrundet i, at interessentskabets markedsandel (< 10%) gjorde at aftalen ikke havde en sådan markedspåvirkning, at den var omfattet af KL § 6, stk. 1. Standvilkårene indholdte bestemmelser om priskategorier, hvis formål var at påvirke prissætningen, hvorfor der ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring. Styrelsen fandt heller ikke, at betingelserne for fritagelse efter KL § 8, stk. 1, var opfyldt. Der blev derfor meddelt et påbud til I/S Danske Filmproducenter om, at ophæve de dele af standardvilkårene der ikke var forenelige med KL § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Film; Radio/TV

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

SSNIP