Mødedato: 10-01-2023

HydraSpecma A/S’ erhvervelse af enekontrol over Ymer Renewable AB

Resumé

Transaktionen vedrører Aktieselskabet Schouw & Co.’s erhvervelse af 100 pct. af aktiekapitalen i Ymer Renewable AB – via førstnævntes datterselskab HydraSpecma A/S. HydraSpecma A/S erhverver således enekontrol over Ymer Renewable AB. Ymer Renewable AB består af Ymer Technology AB’s forretning inden
for kølesystemer og -komponenter med fokus på vindindustrien, der med henblik på transaktionens gennemførelse bliver udskilt i et særskilt selskab. Ymer Renewable har produktionsfaciliteter i Sverige, Indien, Kina og USA og sælger til hele verden. Aktieselskabet Schouw & Co. er et børsnoteret industrikonglomerat noteret på Nasdaq Copenhagen med en række internationale industrivirksomheder i sin investeringsportefølje, blandt andet HydraSpecma. HydraSpecma er en specialiseret produktions-, handels- og ingeniørvirksomhed, hvor kerneområderne er hydrauliske komponenter og systemer til industrien og eftermarkedet. HydraSpecma har også aktiviteter inden for kølesystemer og -komponenter til vindindustrien. HydraSpecma har produktionsfaciliteter i Danmark, Sverige, Finland, Norge, Polen, England, Kina, Indien, USA og Brasilien. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant