Mødedato

Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab

Resumé

Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab (tidligere HMN Naturgas) og Gastech-Energi skal hver betale en bøde på otte millioner kroner for at have aftalt priser for service på naturgasfyr. Samtidig er fire personer idømt personlige bøder. Sagen er en udløber af Konkurrencerådets afgørelse fra 30/11-2016. Dom ikke offentliggjort.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Straf
Opfølgning
Ikke offentliggjort