Mødedato: 24-06-2015

Hornsyld Købmandsgaard A/S’ overtagelse af Hedegaard A/S’ foderfabrik i Gødstrup

Resumé

Transaktionen omfattede Hornsyld Købmandsgaard A/S’ overtagelse af Hedegaard A/S’ foderfabrik i Gødstrup, inklusiv samtlige aktiver og aktiviteter drevet fra Foderfabrik Gødstrup, herunder bygninger, produktionsfaciliteter, driftsmateriel, medarbejdere, knowhow, varelager, inventar m.v. Foderfabrik Gødstrup producerer færdigfoder til fjerkræ og svin. Hornsyld Købmandsgaard er en grovvarevirksomhed, der beskæftiger sig med traditionel grovvarehandel, herunder produktion og salg af færdigfoder til svin og kvæg samt produkter relateret til planteavl, bl.a. planteværn, såsæd og gødning. Hornsyld Købmandsgaard opkøber endvidere korn hos landmænd. Herudover driver Hornsyld Købmandsgaard virksomhed med engrossalg af foderråvarer via sit ejerskab og fælles kontrol i Agro Danmark A.m.b.A og Agro Supply A/S. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant