Mødedato: 13-06-2023

Hornsyld Købmandsgaard A/S køb af grovvare-aktiviteter fra Overgaard Gods A/S

Resumé

Transkationen omfatter, at Hornsyld Købmandsgaard A/S erhverver enekontrol over grovvare-aktiviteter købt ud af selskabet Overgaard Gods A/S. Hornsyld Købmandsgaard A/S driver traditionel grovvarevirksomhed, herunder produktion og salg af færdigfoder til grise, fjerkræ og kvæg, samt salg af produkter relateret til planteavl, bl.a. planteværn, såsæd og gødning. Hornsyld Købmandsgaard A/S er endvidere aktiv inden for produktion og videresalg af korn/afgrøder, som er opkøbt hos landmænd. Hornsyld Købmandsgaard A/S er et driftsselskab under Hornsyld Korn A/S koncernen, i hvilken der også drives aktiviteter inden for bl.a. tankstationsdrift, byggeri, og proteinvirksomhed. Sælger i transaktionen er Overgaard Gods A/S. Overgaard Gods A/S ejer og driver et gods, og et af godsets aktiviteter er drift af grovvare-aktiviteter. Grovvare-aktiviteterne betegnes ”Overgaard Gods agro-forretningen”. Overgaard Gods agro-forretningen er baseret dels i forbindelse med godset og dels andre steder i landet. Aktiviteterne omfatter blandt andet køb, lagring og salg af korn/afgrøder, gødning, planteværn og såsæd og inkluderer også bl.a. visse bygninger/lejemål og medarbejdere. Transaktionen indebærer, at Hornsyld Købmandsgaard A/S gennem en aktivoverdragelse køber og erhverver enekontrol over Overgaard Gods agroforretningen. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant