Mødedato: 28-02-2001

Horisontalt prissamarbejde med vejledende priser for aktionærerne (VVS-grossister) i selskaberne Dansk Jerncentral A/S og Rør- og Armaturimport A/S

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at en anmeldt aftale om prissamarbejde mellem Dansk Jerncentral A/S og Rør- og Armaturimport A/S om handlende udgivelse af en fælles vejledende prisbog til brug for aktionærerne, var omfattet af KL § 6, stk. 1. Styrelsen fandt ikke at forholdet faldt indenfor bagatelgrænsen, jf. KL § 7, og samarbejde kunne heller ikke gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Konkurrencestyrelsen udsendte påbud til parterne om, at ophæve prissamarbejdet. Sagen blev herefter indklaget af Dansk Jerncentral A/S og Rør- og Armaturimport til Konkurrenceankenævnet. Konkurrenceankenævnet fandt, at klagen skulle tillægges opsættende virkning ved kendelse af 9/4-2001. Klager frafaldt senere klagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§27, stk. 4

Skadesteorier

Priskoordinering

Brancher

VVS

Samhandeler

Ikke angivet