Mødedato: 31-08-2005

Honeywell klage over misbrug af dominerende stilling

Resumé

Sagen vedrørte Honeywells klage over misbrug af dominerende stilling. Det principielle i sagen var, at en producent af flymotorer ved at sætte priserne for essentiel teknisk information vedrørende producentens flymotorer højere over for reparatører, der ikke indgik i producentens netværk (”uautoriserede reparatører”), end over for reparatører, der indgik i netværket (”autoriserede reparatører”), i praksis kunne umuliggøre, at uautoriserede reparatører kunne udføre reparationer og vedligeholdelse på producentens flymotorer. Honeywell var uenig i klagepunkterne, men efter korrespondance med Konkurrencestyrelsen har klager og Honeywell selv indledt drøftelser vedrørende prisfastsættelsen af Honeywells manualer. Klager har derfor anmodet Konkurrencestyrelsen om at sætte sagen i bero. På denne baggrund forventer Konkurrencestyrelsen, at parterne vil finde frem til en løsning, og styrelsen har derfor i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. punktum, besluttet at lukke sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke angivet