Mødedato: 31-10-2001

home-kædens franchiseaftaler omfattet af gruppefritagelsen for vertikale aftaler mv.

Resumé

Home a/s anmeldte den 30. juni 1998 home-kædens franchiseaftaler indgået mellem home a/s som franchisegiver og den enkelte home-mægler som franchisetager. De anmeldte franchiseaftaler vedrører dels aftaler, hvor franchisegiver ejer forretningsstedet, og dels aftaler hvor forretningsstedet ejes af franchisetager. Konkurrencestyrelsen fandt aftalerne omfattet af gruppefritagelsen for vertikale aftaler, idet home-kæden havde en markedsandel på ca. 20 pct. af ejendomsformidlingsmarkedet. Aftalerne rummede en række konkurrenceklausuler, der afskar franchisetageren, ved ophør, for en periode af 1 år direkte eller indirekte, at udøve konkurrence, som ansat eller selvstændig, indenfor det i aftalens definerede område (eneretsområdet), og en zone på 10 km. Home accepteret at den omhandlede zone på 10 km. vil udgå, og at klausulen blev indskrænket til det eksklusive område, som franchisetageren var tildelt i kontraktsperioden. Herefter fandt Rådet klausulen og hele aftalen omfattet af gruppefritagelsen. I 2017 vendte styrelsen dog tilbage til sagen, og ophævet afgørelsen, idet udviklingen af retspraksis havde indikeret at denne hvilket på en forkert læsning af gruppefritagelsen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Ejendomsmægler

Samhandeler

Ikke angivet