Mødedato: 29-11-2006

Hjørring Kommunes priser for praktisk hjælp

Resumé

Ved gennemgangen af beregningen af timeprisen for praktisk og personlig hjælp i forbindelse med fritvalgsydelser i Hjørring Kommune fandt Konkurrencestyrelsen, at en fastsat fordelingsnøgle for lønomkostninger ikke var dokumenteret. Hjørring Kommune foretog herefter en ny beregning af timeprisen uden brug af fordelingsnølgen, som viste en højere pris for praktisk hjælp. Kommunen var herefter forpligtet til at efterregulere de private leverandører med forskelsbeløbet. Styrelsen fandt herefter ikke anledning til at undersøge sagen nærmere.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant