Mødedato: 30-11-2005

Henvendelse til indenrigs- og sundhedsministeren om apotekssektoren

Resumé

Konkurrencestyrelsen gennemførte i forbindelse med Konkurrenceredegørelsen 2005 en analyse af apotekssektoren i Danmark med fokus på mulighederne for at skabe øget konkurrence på markedet. Analyserne viste bl.a., at konkurrencen inden for distribution af lægemidler i Danmark i afgørende grad er begrænset af offentlig regulering. Det gælder det eksisterende bevillingssystems begrænsninger på mulighederne for, at nye virksomheder kan etableres og få markedsadgang. Det gælder endvidere reguleringens begrænsning for, at virksomhederne kan konkurrere på f.eks. produktsortiment eller ved etablering af ”rene” internetapoteker. Det gælder endelig det eksisterende fastprissystems begrænsning for mulighederne for, at virksomhederne kan udøve priskonkurrence. Konkurrencerådet retter henvendelse til indenrigs- og sundhedsministeren i medfør af konkurrencelovens § 2, stk. 5, mhp. at anbefale yderligere liberaliseringer. Den 27/6-2012 rettede Konkurrencerådet en ny, og næsten identisk, henvendelse til ministeriet om fortsatte problemer i apotekersektoren.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej