Mødedato: 26-01-2000

Henvendelse om eksistensen af aftaler blandt advokater og ejendomsformidlere i Horsens-området

Resumé

Henvendelsen vedrørte eksistensen af lokale aftaler i Horsens-området omfattende henholdsvis salæraftaler omfattende faste priser på bestemte advokatydelser, pointsystem for kuratoropgaver, samt aftale mellem advokater og ejendomsmæglere i Horsens-området omkring arbejdsdelingen (advokaters undladelse af ejendomsformidling/ejendomsformidlernes undladelse af skødeskrivning). For at vurdere hvorvidt aftalerne var i strid med Konkurrencelovens § 6, stk. 1, indhentede styrelsen redegørelser fra samtlige advokat- og ejendomsformidlingsvirksomheder med postadresse 8700 Horsens. Styrelsen vurderede, at aftalerne ikke var i strid med Konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Advokat

Samhandeler

Ikke angivet