Mødedato: 29-03-2006

Håndværksrådets orientering om autoværkstedernes procentvise omkostningsstigning

Resumé

Konkurrence styrelsen fandt, at den ordning Håndværksrådet og Dansk Automobilforhandlerforening ville indgå, ville samordne de enkelte autoværksteders prisdannelse, og at ordningen derfor var i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 3, jf. stk. 1. Ordningen skulle sikre at autoværksteder var bedre stillet ved forhandlingerne med forsikringsselskaberne. Konkurrencestyrelsen fandt, at brancheforeningen ville kunne opnå dette forhold med mindre indgribende virkemidler, og da virkningen ville medføre højere priser for forbrugerne kunne den ikke fritages jf. konkurrencelovens § 8. Konkurrencerådet meddelte Håndværksrådet at den anmeldte ordning var i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 3, jf. stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 3, jf. stk. 1.

Brancher

Bilsalg

Samhandeler

Nej