Mødedato: 24-09-2003

Håndværksrådet har trukket sin klage over PBS Multidatas gebyrstigninger tilbage

Resumé

På baggrund af en klage valgte Konkurrecerådet at undersøge sammensætningen af DataLøns prisstigninger. Prisstigningerne var procentvis højere for små virksomheder, og der var ikke en direkte omkostningsmæssig begrundelse herfor. Efter drøftelserne valgte DataLøn at justere priserne, så de små virksomheder opnåede en væsentlig prisreduktion. Klagen blev herefter trukket tilbage, og styrelsen afsluttede sagen. Sagen bygger dog på en forældet foreståelse af diskriminationsforbuddet og reflekterer ikke en kurant læsning heraf.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Diskrimination

Brancher

Lønsystem

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet