Mødedato: 19-12-2001

Håndhævelse af bindende priser

Resumé

Styrelsen har indskærpet over for en leverandør af skibselektronik, at det er i strid medkonkurrence-lovens § 6, stk. 1, at firmaet har forsøgt at påvirke prisfastsættelsen i det efterfølgende omsætning-sled. Det skete på baggrund af en klage fra en forhandler over, at leverandøren havde forsøgt at få denne til at ophøre med at tilbyde leverandørens varer på forhandlerens hjemmeside til “dumping-priser”. Flere af leverandørens kunder havde henvendt sig til leverandøren herom. Leverandøren havde truet med at nedsætte forhandlerens rabat, hvis forhandleren ikke hurtigst muligt bragte “dumpningen” til ophør.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Skibselektronik

Samhandeler

Ikke angivet