Mødedato: 25-09-2002

Grovvarebranchens “palletillæg” og “omkostningstillæg” i strid med konkurrencelovens § 6

Resumé

Konkurrencestyrelsen havde undersøgt to tilfælde, hvor grovvarebranchen havde indført ensartede pristillæg, i henhold til KL § 6, stk. 1. Styrelsen fandt at branchens anvendelse af et palletillæg på kr. 60,00 samt til omkostningstillæg på kr. 15,00, var i strid med KL § 6, stk. 1. DAKOFO, DLA og DLG meddelte alle at retningslinjer om pristillægget ville blive ophævet. Pristillægget var oprindeligt begrundet i, at man ønskede at nedbringe smitterisikoen hvorfor man kun ville levere engangspaller, og tillægget derfor kompensation herfor.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Grovvare

Samhandeler

Ikke angivet