Mødedato: 20-05-2019

Grønlands Selvstyres erhvervelse af enekontrol over Air Greenland A/S

Resumé

Ved fusionen erhverver Grønlands Selvstyre (”Selvstyret”) Red 1 A/S (som ultimativt er ejet af SAS AB) og Finansministeriets Departements (samlet ”Sælgerne”) ejerandele i Air Greenland A/S, hvorved Selvstyrets og Sælgernes forhenværende fælleskontrol over Air Greenland A/S erstattes af Selvstyrets enekontrol. Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration og en række decentrale institutioner. Centraladministrationen har, ud over ansvaret for den offentlige forvaltning, ansvaret for en række selvstyreejede selskaber. De selvstyreejede selskabers aktiviteter omfatter energiforsyning, telekommunikation og lufthavnsdrift samt erhvervsvirksomhed inden for blandt andet fiskeri, skibstrafik, engros- og detailhandel i Grønland. Air Greenland er det primære luftfartsselskab i Grønland. Herudover driver Air Greenland blandt andet fragtvirksomhed og gennem datterselskaberne Grønlands rejsebureau og Hotel Arctic også rejsebureau- og hoteldrift. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant