Mødedato: 13-08-2021

Greenfleet A/S’ erhvervelse af CC Explorer Invest ApS og HB-Care Holding A/S

Resumé

Transkationen omfatter at Greenfleet A/S’ erhverver enekontrol med CC Explorer Invest ApS og HB-Care Holding A/S. Greenfleet A/S ejer datterselskaberne Kørselskontoret Dantaxi A/S, Dan-taxi 4×48 A/S og Cabital Finans A/S, der alle leverer persontransporti form af taxiservices, samt i mindre omfang specialkørsel. HB-Care leverer persontransport i minibusser i form af specialkørsel, der omfatter handicaptransport, hospitalstransport, læge-og specialisttransport, skolekørsel og arbejdsrelateret transport. HB-Care yder ikke taxiservices. Transaktionen overlappede derfor indenfor specialkørsel, men ville ikke medføre høje markedsandele eller koncentration. Fusionen kunne derfor godkendes, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 2, 1. pkt.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant