Mødedato: 31-01-2001

Godkendelse med forbehold af Aftale om udlandsbetalinger m.m.

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Finansrådet, at “Aftale om udlandsbetalinger m.m.” ikke faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, bortset fra aftalens § 8 om maksimale interbankgebyrer. Bestemmelsen om det maksimale interbankgebyr vurderedes at være omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, da der herved fastsættes priser for konkurrerende institutter, når de videreformidler valuta, jf. lovens § 6, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Pengeinstitutter

Samhandeler

Ikke angivet