Mødedato: 30-01-2002

Godkendelse af statens salg af statshavnene

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at overdragelsen af 10 statshavne til henholdsvis kommuner og aktieselskaber var lovligt henhold til offentlig regulering, da Folketingets finansudvalg havde godkendt de aktstykker, hvori overdragelsen fremgik. Der var derfor ikke tale om konkurrenceforvridende statsstøtte.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

KL § 2

Opfølgninger

Nej

Litra

§11a, stk. 1

Skadesteorier

Statsstøtte

Brancher

Havne

Samhandeler

Ikke angivet