Mødedato: 31-05-2000

Godkendelse af rammeaftale mellem Hærens Materielkommando og Danmarks Apoterkerforening vedr. levering af medicin

Resumé

Styrelsen har ved afgørelse godkendt en rammeaftale indgået mellem Hærens Materielkommando og Danmarks Apotekerforening vedrørende levering af medicin. Leverancen udgjorde i 1997 kr. 2.663.967. Ved afgørelsen er der meddelt Danmarks Apotekerforening en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens §9 for den anmeldte aftale, da den vurderes som værende ikke omfattet af forbudet i §6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Infirmeri

Samhandeler

Ikke angivet