Mødedato: 31-08-2012

Godkendelse af Post Danmark A/S’ overtagelse af Distribution Services A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Post Danmark A/S’ (Post Danmark) og Distribution Services A/S (Distribution Services). Transaktionen vil blive gennemført som en virksomhedsoverdragelse af Distribution Services (Distribution Services) fra ZimmerGroup A/S til Post Danmark. Distribution Services vil efter overdragelsen være et 100 pct. ejet datterselskab under Post Danmark. Transaktionen falder under fusionsbegrebet. Post Danmark er et 100 procent ejet datterselskab af PostNord AB. Post Danmark har aktiviteter indenfor alle former for postforsendelser, herunder adresserede brevforsendelser og forsendelser af pakker, bøger, kataloger og tidsskrifter, forsendelser af uadresserede reklametryksager samt stykgods ind- og udland m.v. Distribution Services er det primære driftselselskab i Zimmer Holding koncernen, med aktiviteter vedrørende videreforarbejdning af trykte medier for Post Danmark. Zimmer Holding ApS er øverste moderselskab i Zimmer Holding koncernen. ZimmerGroup A/S er et datterselskab i Zimmer-koncernen og moderselskab for Distribution Services. Koncernens kerneområde er løsninger til effektiv håndtering og distribution af print-medier gennem anvendelse af produktions- og distributionslogistik. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant