Mødedato: 29-11-2000

Godkendelse af Generel overførselsoverenskomst

Resumé

Styrelsen meddelte Finansrådet, at rådets vedtagelse “Generel overførselsoverenskomst” ikke faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Aftalen fastlagde regler for pengeinstitutternes behandling af indenlandske kreditoverførsler mellem konti i forskellige pengeinstitutter og mellem konti i samme pengeinstitut, hvis der var tale om såkaldt “massetransaktion” som fx overførsel af løn, pension eller lignende til en kreds af personer. Styrelsen fandt ikke bestemmelserne konkurrencebegrænsende og meddelte på den baggrund overførselsoverenskomsten en erklæring efter konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Pengeinstitutter

Samhandeler

Ikke angivet