Mødedato: 29-10-2003

Godkendelse af Falck Securitas’ opsigelsesvilkår (Falck Securitas II)

Resumé

Virksomheden Outline Vinduer A/S havde henvendt sig til KFST, idet denne mente, at opsigelsesvilkårene i en vagtserviceaftale med Falck Securitas var i strid med en aftale mellem Falck Securitas og KFST, jf. konkurrencerådets møde den 21. juni 2000. På baggrund af klagen accepterede Falck Securitas at ændre sine opsigelsesvilkår, således at vagtservicekontrakter med erhvervskunder kunne være uopsigelige i første aftaleperiode (typisk 6 eller 12 måneder) plus løbende måned og herefter kunne opsiges med 3 måneders varsel. Konkurrencestyrelsen fandt dette foreneligt med konkurrencelovens § 11 i lyset af opstartsomkostningerne og afviste klagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§§6 og 11

Skadesteorier

Langt opsigelsesvarsel

Brancher

Vagtservice

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet