Mødedato: 29-08-2001

Godkendelse af Danmarks Rederiforenings og Rederiforeningen for mindre Skibes vedtægtsbestemmelser

Resumé

Styrelsen meddelte Danmarks Rederiforening og Rederiforeningen for mindre Skibe en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens §9, for to vedtægtsbestemmelser om obligatorisk tegning af arbejdsskadeforsikringer i Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS), da styrelsen fandt, at vedtægtsbestemmelserne ikke var i strid med konkurrencelovens §6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§27, stk. 4

Brancher

Forsikringer (Søfart)

Samhandeler

Ikke angivet