Mødedato: 29-11-2000

Godkendelse af aftale om overførsel af særlige indlånskonti mv. mellem pengeinstitutter

Resumé

Styrelsen har meddelt Finansrådet, at rådets vedtagelse “Aftale om overførsel af særlige indlånskonti m.v. mellem pengeinstitutter” ikke falder ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Styrelsen fandt, at aftalen ikke indeholder bestemmelser, der begrænser deltagernes eller tredjemands konkurrencemuligheder mærkbart. På følgende baggrund har meddelte Styrelsen aftalen en erklæring efter konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Pengeinstitutter

Samhandeler

Ikke angivet