Mødedato: 16-08-2023

Gjensidige Forsikring ASA’s erhvervelse af PenSam Forsikring A/S

Resumé

Ved transaktionen erhverver Gjensidige 100 pct. af aktierne i PenSam For-sikring. Gjensidige erhverver herved enekontrol over PenSam Forsikring. Gjensidige er et norsk baseret skadesforsikringsselskab, som er aktiv inden for salg af skadesforsikringer til private, erhverv, landbrug samt kommuner og regioner i Danmark. Gjensidige-koncernen er herudover aktiv i Sverige, Norge og Baltikum. PenSam Forsikring er et dansk forsikringsselskab, der tilbyder private ska-desforsikringer til medlemmerne af henholdsvis FOA og PenSam Pension samt deres familier. PenSam Forsikring er kun aktive i Danmark. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anled-ning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fu-sionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant