Mødedato: 21-05-2021

Gjensidige Forsikring ASA’s erhvervelse af enekontrol over NEM Forsikring A/S

Resumé

Ved transaktionen erhverver Gjensidige Forsikring ASA samtlige kapitalandele i NEM Forsikring A/S og opnår dermed enekontrol over NEM Forsikring A/S. Gjensidige Forsikring ASA er en nordisk funderet forsikringsvirksomhed, som er aktiv inden for salg af skadesforsikringer til privat- og erhvervskunder i Danmark, Sverige, Norge og Baltikum. I Norge tilbyder Gjensidige desuden ydelser inden for livsforsikringer. NEM Forsikring er en dansk funderet forsikringsvirksomhed med hovedsæde i Skanderborg. NEM Forsikring er aktiv inden for salg af skadesforsikringer til privat- og erhvervskunder i Danmark. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen