Mødedato: 02-03-2017

Gjensidige Forsikring ASA og Mølholm Forsikring A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Gjensidige Forsikring ASA og Mølholm Forsikring A/S. Transaktionen finder sted ved, at Gjensidige Forsikring ASA erhverver enekontrol over Mølholm Forsikring A/S. Gjensidige Forsikring ASA er et norsk baseret skadesforsikringsselskab med virksomhed også i Danmark, Sverige og Baltikum, der tilbyder skadesforsikringer til private, erhverv, landbrug samt kommuner og regioner. Gjensidige Forsikring ASA udbyder i dag ikke sundhedsforsikringer i Danmark. Mølholm Forsikring A/S er et dansk sundhedsforsikringsselskab aktivt inden for sundhedsforsikringer. KFST vurderede, at fusionen ikke gav anledning til bekymringer og godkendte den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke relevant