Mødedato: 04-03-2015

Gjensidige Forsikring ASA, Mondux-gruppen, Qudos Insurance A/S og Alpha Insurance A/S’ Forsikringsporteføljer

Resumé

Sagen vedrørte en fusion mellem Gjensidige Forsikring ASA og Mondux-gruppen samt dele af Qudos Insurance A/S’ og Alpha Insurance A/S’ forsikringsporteføljer. Gjensidige erhvervede ved transaktionen enekontrol over selskaberne i Mondux-gruppen samt Alpha Insurance A/S’ og Qudos Insurance A/S’ porteføljer indgået via Mondux-gruppen som formidler. Gjensidige er et norskbaseret skadesforsikringsselskab med virksomhed også i Danmark, Sverige og Baltikum. Gjensidige tilbyder skadesforsikringer til private, erhverv, landbrug samt kommuner og regioner. Mondux-gruppen er forsikringsagentselskaber, der tilbyder alle former for privatforsikring (bil/motorcykel, hus, indbo, herunder årsrejseforsikringer, og ulykke) samt produktskadesforsikringer og er leverandør af “White Label”-forsikringer, hvor de leverer forsikringsydelser til teleselskaber, indkøbsforeninger og faglige organisationer under samarbejdspartnernes eget navn. KFST fandt, at fusionen ikke gav anledning til indsigelser, hvorefter den blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant