Mødedato: 20-12-2021

Ghost Bar ApS – bøde på 57.000 kr. – markedsdeling – diskotekskartel

Resumé

Fire diskoteker har erkendt, at de også har deltaget i det kartel, som 18 diskoteker og deres fælles indkøbsselskab NOX Network fik bøder for kort før jul. I kartellet havde diskotekerne aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Ghost Bar ApS har accepteret en bøde på 57.000 kr. Overtrædelsen har fundet sted i perioden i perioden fra 2. februar 2016 til den 3. august 2019.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Reference