Mødedato: 04-11-2016

Gentofte Kommune vs. N.H Hansen & Søn

Resumé

Sagen drejede sig overordnet om hvorvidt Gentofte Kommune kunne opnå erstatning for påstået overpris betalt i forbindelse med to entrepriser, Skovshoved Havn og Dyssegårdskolen. Sagsøgte (N.H. Hansen & Søn) havde vedtaget bødeforlæg for at have overtrådt konkurrencereglerne ved begge entrepriser, men mente ikke at være erstatningspligtig herfor. I forhold til Skovshoved entreprisen henviste N.H. Hansen & Søn til at man ikke vundet denne, og som følge heraf heller ikke påført Gentofte Kommune nogen overpris. Gentofte Kommune ønskede dog erstatning for omkostningerne ved at genudbyde opgaven. I forhold til Dyssegårdsskolen entreprisen henviste N.H. Hansen & Søn til at vedtagelsen af et bødeforlæg ikke var det samme som at anerkende “skyld” og ertatningsansvar, hvilket man afviste. Sø & Handelsretten fandt, at der havde fundet priskoordinering sted i forbindelse med udbud af to kommunale byggeprojekter i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1 jf. stk. 3 samt markedsføringslovens § 1. Der fandtes dog alene at være ført tilstrækkeligt bevis for det opgjorte tab vedr. det ene udbud (Dyssegårdskolen), og der blev tilkendt erstatning herfor på DKK 248.900. Sagen var en udløber af “Det Store Byggekartel” og tager ikke stilling til N.H. Hansen & Søn synspunkt om at man kan vedtagelsen af et bødeforlæg ikke er det samme som at man anerkender at have overtrådt konkurrencereglerne og pådraget sig et ansvar. N.H. Hansen & Søn havde i øvrigt opnået tiltalefrafald for sin deltagelse i “Det Store Byggekartel” og illustrerer delvis kobling mellem tiltalefrald og ertsatning. Sagen er gengivet i UfR 2017.710S

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

erstatning

Opfølgninger

Ikke anket

Brancher

Bygge/anlæg