Mødedato: 27-02-2002

Generelle licensbetingelser for anvendelse af Dankort-varemærker og Dankort-håndbogen

Resumé

Dankort A/S anmeldte sine licensbetingelser for anvendelse af Dankort-varemærker og reglerne i Dankort-håndbogen til Konkurrencestyrelsen med anmodning om en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9 og en fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Konkurrencestyrelsen fandt, at licensbetingelse og Dankort-håndbogen ikke var omfattet af KL § 6, stk. 1, og kunne derfor godt gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Dog fandt styrelsen, at reglerne i håndbogen om, at kortudsteder overfor kortindlæser garanterer at indlæse betaling op til et angivet beløb kunne gives en ikke-indgrebserklæring. Styrelsen fandt imidlertidigt, at reglerne opfyldte betingelser for fritagelse efter KL § 8, stk.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke angivet