Mødedato: 18-03-2016

G.S.V. Materieludlejning A/S’ køb af Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS og A. Linnet og Sønner A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem G.S.V. Materieludlejning A/S, Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS og A. Linnet og Sønner A/S. Transaktionen indebærer, at G.S.V. Materieludlejning A/S erhverver 100 % af anparterne i Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS og 100 % af aktierne i Linnet og Sønner A/S. GSV beskæftiger sig med udlejning af entreprenørmateriel i hele Danmark, herunder (i) tungt entreprenørmaskinel (over 4 tons), (ii) let entreprenørmaskinel, (iii) lifter og kraner, (iv) moduler, dvs. pavilloner og skure, (v) stilladser, og (vi) platforme. Bramsnæs og Linnet beskæftiger sig med udlejning af tungt entreprenørmaskinel, primært maskiner indenfor henholdsvis 16-50 tons og 8-20 tons. Virksomhedernes primære arbejdsområde er jord/vej og kloakarbejde i forbindelse med nyanlæg og renovering af veje og kloakker. Derudover har Linnet en række specielle arbejdsområder, herunder: affaldshåndtering, membraner, oprensning af søer, naturgenopretning, borede fundamenter, udskiftning af forurenet jord ved boring, nedrivning, golfbaner, sortering af affald, etablering af ler eller plastmembran, andehuller – rekreative områder, og omlægning af å-løb. Fusionen medfører et horisontalt overlap for så vidt angår udlejning af entreprenørmateriel, herunder udlejning af tungt entreprenørmateriel. KFST fandt dog ikke dette problematisk og godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Maskinudlejning

Samhandeler

Ikke relevant