Mødedato: 27-11-2002

Fyns Amts administration af tolkebistand til læger

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Fyns Amt, at styrelsen ikke fandt grundlag for at kritisere amtets udmøntning af sin forpligtelse efter sygesikringsloven. Styrelsen havde modtaget en klage over at Fyns amt også lagde vægt på behovet for antallet af lægelige tolke. Styrelsen fandt, at et sådan hensyn godt kunne varetages uden at være konkurrencebegrænsende.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Offentlig regulering

Brancher

Sygesikring

Samhandeler

Ikke angivet