Mødedato: 01-05-2019

fusionen mellem Juristernes & Økonomernes Pensionskasse og Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse

Resumé

Fusionen indebærer, at DIP opløses uden likvidation, og at DIP’s aktiviteter og forpligtelser overdrages som helhed til JØP som fortsættende pensionskasse. DIP’s medlemmer bliver ved gennemførelsen af fusionen medlemmer i JØP, som ændrer navn til “P+, Pensionskassen for Akademikere”. JØP er en tværgående pensionskasse for jurister og økonomer samt andre med en uddannelse, som berettiger til medlemskab i Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF). JØP har ca. 67.000 medlemmer og er 100 % ejet af disse medlemmer. DIP er en tværgående pensionskasse for ingeniører, som opfylder betingelserne for optagelse i Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). DIP har ca. 29.000 medlemmer og er 100 % ejet af disse medlemmer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant