Mødedato: 16-06-2004

Fusion mellem Weco DSB Travel og Viainvest ikke anmeldelsespligtig

Resumé

Sagen vedrørte en fusion mellem Weco DSB Travel og Viainvest. Det viste sig, at denne ikke var anmeldelsespligtig. Efter det oplyste havde NorgesInvestor efter indskuddet fortsat majoriteten af aktierne i Viainvest. I forbindelse med transaktionen modtog Weco Transport og DSB hver en minoritetsaktiepost i Viainvest. Ifølge parternes vurdering forelå der således ikke fælles kontrol af Viainvest. Det betød, at der ved aktieoverdragelsen ikke skete stiftelse af et joint venture, som var anmeldelsespligtigt efter konkurrencelovens fusionskontrolregler. Konkurrencestyrelsen havde uprøvet taget parternes vurdering til efterretning. Styrelsen gjorde parterne opmærksom på, at såfremt parterne ønskede en retligt bindende afgørelse om anmeldelsespligt, måtte der ske en egentlig fusionsanmeldelse efter reglerne i konkurrenceloven.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

% anmeldelse

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Transport

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet