Mødedato: 30-01-2008

Fusion mellem Sydbank A/S og bankTrelleborg A/S

Resumé

Sagen vedrører Sydbank A/S’ overtagelse af samtlige aktier i bankTrelleborg A/S. Både Sydbank A/S og bankTrelleborg A/S er aktive på detailbankmarkedet. Sydbank A/S er desuden aktiv på engrosbankmarkedet. Fusionen vurderes udelukkende at have virkning på markedet for detailbankydelser. Sydbank A/S var inden overtagelsen af bankTrelleborg A/S ikke dominerende på markedet for detailbankydelser, og der var intet, der indikerede, at fusionen mellem Sydbank A/S og bankTrelleborg A/S ville hæmme den effektive konkurrence betydeligt som følge af skabelsen af en dominerende markedsstyrke. Efter fusionen skønnedes Sydbank at få en markedsandel på under 7 pct. Denne markedsandel skabte ikke en dominerende stilling, hvorfor Konkurrencestyrelsen godkendte overtagelsen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 2, 1. pkt

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Detailbankydelser som omfattende, betalings- og opsparingskonti, ind- og udlån, boliglån, billån, betalingskort og netbank samt rådgivning til private og erhvervsdrivende.