Mødedato: 12-05-2016

Fusion mellem Syd Energi og Nyfors

Resumé

Transaktionen indebar, at Syd Energi a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a. fusionerede med SE som det fortsættende selskab. Parterne fandt, at deres overlappende aktiviteter kunne segmenteres på følgende markeder 1) engrosmarkedet for el, 2) detailsalg af el, 3) distribution af el, 4) energirådgivning og energispareaktiviteter, 5) gadelysaktiviteter, 6) engrosdistribution af tv-kanaler, 7) detaildistribution af tv-kanaler, 8) detaildistribution af bredbånd, 9) video-on-demand og 10) fastnettelefoni. Som led i fusionen fremførte parterne som det kontrafaktiske scenario, at Nyfors ville videreføre sine aktiviteter indenfor el, tv og bredbånd samt grundet sin størrelse på tv- og bredbåndsmarkedet fortsat være afhængig af et samarbejde med en indholdsleverandør, fx Waoo. Som følge heraf ville SE formentlig bibeholde samme markedsposition som i dag. KFST lagde herefter en status quo-situation til grund for det kontrafaktiske scenarie. Hverken de kombinerede markedsandele eller ændringen i markedskoncentrationen gav dog anledning til reservationer, hvorfor fusionen blev godkendt.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 2, 1. pkt.

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Forsyning

Samhandeler

Ikke relevant