Mødedato: 29-08-2001

Fusion mellem DLG a.m.b.a., Skærbæk Grovvareforening a.m.b.a. og Sundeved Andels Foderstofforretning a.m.b.a.

Resumé

Sagen vedrører fusionen mellem DLG a.m.b.a., Skærbæk Grovvareforening a.m.b.a. og Sundeved Andels Foderstofforretning a.m.b.a. DLG a.m.b.a er moderselskab i en koncern, der i 2000 omsatte for 10,2 mia DKK, heraf 6,2 mia DKK i Danmark. DLG’s formål er ved indkøb og fabrikation at skaffe sine medlemmer foderstoffer, handelsgødning og andre grovvarer til landbruget og afsætte medlemmernes korn og andre salgsafgrøder. Skærbæk Grovvareforening a.m.b.a. og Sundeved Andels Foderstofforretning a.m.b.a er lokale grovvareforeninger med en omsætning i 1999/2000 på i alt 330 mio DKK. Selskaberne har ikke aktiviteter uden for Danmark. Fusionen blev godkendt i medfør af konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12c, stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Grovvare salg til landbruget

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Anskaffelse af forderstoffer, handelsgødning og andre grovvarer til landbruget. Afsætning af korn og andre salgsafgrøder