Mødedato: 07-05-2021

Fusion ApS – dom

Resumé

Virsomheden Fusion, der produceret sportstøj, havde fra primo 2017 til ultimo 2017 krævet, at dets forhandlere overholdt mindstepriser på virksomhedens produkter. Dette var bl.a. kommet til udtryk i to e-mails til en forhandler, der ikke opretholdte bestemte mindstepriser, og derfor blev truet med opsigelse af forhandleraftalen. Fusion ApS blev dømt til at betale en bøde på 500.000 kroner, og en ledende medarbejder blev dømt til at betale 50.000 kroner for sin medvirken til overtrædelsen. Som et formildende element indgik, at der alene var tale om et enkeltstående forhold.