Mødedato: 29-11-2000

FT-Online’s forretningspraksis

Resumé

Sagen vedrørte FT-Online’s forretningspraksis. Styrelsen afviste et web-bureaus klage over Folketidende Online A/S’ (FT-Online) salg af nettjenester på Internettet. Styrelsen fandt ikke, at kommunernes bidrag til opbygning af byportalerne gav FT-Online nogen form for eksklusivitet, eller at virksomheden i øvrigt besad en dominerende stilling på noget marked for internettjenester, der i så fald kunne misbruges.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Nettjenester

Samhandeler

Ikke angivet