Mødedato: 19-12-1996

Fritz Hansens Eftf. A/S

Resumé

Møbelproducenten Fritz Hansen A/S var i 1990 (Konkurrencerådet 10/10-1990) blevet pålagt at genoptage levering af møbler til Frank Sørensen Bolighus ApS på selskabets almindelige gældende vilkår. Dette blev i det væsentligste stadfæstet af Konkurrenceankenævnet ved kendelse af 19. december 1991. Implicit heri havde ankenævnet afgrænset markedet til ikke-modeprægede boligmøbler af høj standard i henseende til design, materialer, udførelse og finish, og som omfatter det brede udvalg af klassisk dansk møbelkunst. Øste Landsret stadfæstede dette. Sagen vedrørte en ældre konkurrencelov, men syntes at have normeret retshåndhævelse også efter ophævelsen heraf, uanset sagen bygger på en meget snæver markedsafgrænsning.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant