Mødedato: 27-09-2006

Fritvalg – priser for praktisk hjælp i Sindal Kommune og Frederikshavn Kommune

Resumé

På baggrund af en klage fra en privat leverandør af fritvalgsydelser fandt Konkurrencestyrelsen, at Sindal Kommune havde enkelte mangler i kommunens opgørelse af omkostninger forbundet med leveringen af fritvalgsydelser, samt at kommunens fordelingsnøgle ikke var sandsynliggjort. Kommunen foretog derfor en genberegning af prisen på fritvalgsydelser. Konkurrencestyrelsen valgte også at undersøge Frederikshavn Kommune. Styrelsen fandt her, at prisen ikke var udregnet på grundlag af en fuldstændig registrering af den faktisk leverede tid hos borgerne eller en repræsentativ stikprøvemåling af den leverede tid i en passende periode. Frederikshavn Kommune påbegyndte herefter en ny beregning. Styrelsen afsluttede herefter sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant