Mødedato: 27-05-1998

Fritagelsesanmodning for Samkøb K/S II

Resumé

Ved anmodning fra om en fritagelse fra KL § 6 efter KL § 8, stk. 1, af et opsigelsesvarsel på to år til udløbet af et regnskabsår, meddelte Konkurrencerådet at en sådan fritagelse ikke kunne gives, idet Samkøb havde en stabil medlemskreds, og et længere opsigelsesvarsel derfor ikke var nødvendigt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1, nr. 3

Brancher

Supermarked/Købmænd

Samhandeler

Ikke angivet