Mødedato: 30-09-1998

Fritagelsesanmodning for Samkøb K/S II

Resumé

På baggrund af et afslag på en ansøgning om fritagelse af Samkøb K/S’ vedtægter fremsendte Samkøb et forslag til ændringer, som indeholdt et nedsat opsigelsesvarsel. Konkurrencerådet fandt, at efter nedsættelses af opsigelsesvarsel til 6 måneder til udløbet af et regnskabsår, kunne vedtægterne blive tildelt en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Fritagelse skete på betingelse af, at Samkøbs regnskabsår følger kalender året.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

Dagligvarer

Samhandeler

Ikke angivet